Impello

Význam: podněcovat, popouzet, pohánět

Další latinský slovník

Temeritas

nerozvážnost

Malus

špatný, nekvalitní ; zlý ; škodlivý, zhoubný, neštěstí přinášející ; zlověstný, neblahý ; nešťastný, bídný, smutný ; nehezký, ošklivý ; slabý, špatný (spisovatel apod.)

Insigne

znak, odznak, erb

Viceni

po dvaceti

In primis

předně, mezi prvními