Balistorius

Význam: Pražák nic, ale viz ballistarius

Další latinský slovník

Pedem referre

ustupovat, couvat

Reporto

přivézt zpět, zpět dopravit

Plenarie

úplně

Iterum

nicméně, na druhou stranu

Consulo

rokovat, usnést, radit se

Foetor

smrad