Balistorius

Význam: Pražák nic, ale viz ballistarius

Další latinský slovník

Iners

líný, nečinný, zahálčivý

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Tragula

tragula, házecí oštěp

Lauter

(nenal. nic)

Sed enim

vždyť zajisté

Gravor

zdráhat se, nerad konati