Sublatus

Význam: zmařený

Další latinský slovník

Decido

spadnout, upadnout

Provinciales

Provensálci

Lutosus

blátivý, z bláta

Seditiosus

buřičský, nepokojný

Suffero

vézt