Affinitas

Význam: příbuznost (vzniklá sňatkem)

Další latinský slovník

Appellans

kdo se odvolal

Armo

vyzbrojit, vypravit

Iure iurando inter se sanxerunt

přísahou se ve spolek zavázat

Cognosco de aliqua re

rozhonnout o něčem

Nichil

(viz nihil)

Quadragena

(Pražák nic, ale v TDH 315 jednoznačně pro čtyřicetidenní období postu u katarů ; srv. quadragesima)