Affinitas

Význam: příbuznost (vzniklá sňatkem)

Další latinský slovník

Necnon

a ne, ani ; a tedy ne, tudíž ne ; avšak ne, ale přece ne

Insisto

postavit se

Animans

živý tvor, živočich (o zvířatech i člověku)

Pereo

zahynout

Culpa

vina

Bona cum venia

s laskavým dovolením