Evangelium Lucae n.

Význam: Lukášovo evangelium, evangelium podle Lukáše

Další latinský slovník

Abstersio

otření, utření, vytření, smývání

Holocaustum

celopal, zápalná oběť

Inserto

vstrkávat

Vilica

šafářka, hospodyně, selka ; venkovské děvče

Designo

označovat

Obtineo

držet, mít, zastávat, zaujímat