Cabacina

Význam: (předmět z cenného materiálu)

Další latinský slovník

Subiaceo

ležet pod něčím, ležet vespod ; podléhat, být podroben, být podřízen

Luparius

lovec vlků ; vlkodav

Proelior

bojovat, zápasit

Vexo

plenit, pustošit

Quaestio

vyšetřování

Meliores

velmoži