Cabacina

Význam: (předmět z cenného materiálu)

Další latinský slovník

Vinculum

vazba, pouta

Tantum

(jen) tolik

Gratum facere

zavděčit se

Insideo

obsadit ; zakořenit, usadit se (kde) ; utkvět (v paměti) ; mít v držení, zaujímat

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek

Prosilio

vynořit se (např. o nové nauce, herezi apod.)