Timidus

Význam: bojácný

Další latinský slovník

Decima

desátek

Intercludo

uzavřít, zamezit, překazit

Servator

Spasitel (Kristus)

Statio

stráž

Blavus

(form. blaveus) (LMALB) ; žlutý (??? DZ)