Amplitudo

Význam: velikost, rozlehlost, rozsáhlost

Další latinský slovník

Quo consueverat intervallo

v obvyklých intervalech, v obvyklé vzdálenosti

Fortassis

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Importune

nadarmo

Donum

dar ; obětina, oběť, záslibný dar ; vojenská vyznamenání, čestné odznaky (v pl.)

Consolamentum facere

udělit consolamentum (katarský křest)

Mirosclauus

Miroslav