Lingua

Význam: jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)

Další latinský slovník

Faber cupri m.

kovář mědi, mosazi, mědnář (sic)

Tradux

úpon (révový) ; převod

Tenebrae

temnota, tma, temnost ; skrytost, ústraní ; chmury, pochmurnost

Tantus ... quantus

takový ... jaký

Peccatum veniale

lehký hřích