Praemitto

Význam: napřed posílat

Další latinský slovník

Cesso

ustupovat, ustávat (od nějaké činnosti) ; prodlévat, meškat, otálet, váhat, opožďovat se ; upouštět, ustávat, ochabovat, liknavět v čem ; zahálet, odpočívat, být nečinný ; spokojit se s čím (alqua re) ; rušit, mařit

Lamperticus

lombardský

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit

Traditorie

zrádně, proradně

Melioramentum

(Pražák nic)

Anima

duše