Iustum

Význam: právo, spravedlnost

Další latinský slovník

Consilium ineo

pojat rozhodnutí

Iracundus

zlostný, popudlivý

Sentencia

smysl, myšlenka, obsah

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Mercerus

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Eodem

tamtéž, na totéž místo