Biduum

Význam: doba dvou dní

Další latinský slovník

Defectus

odpadnutí, odboj ; ubývání, úbytek ; vysílení ; nedostatek ; zatmívání (slunce) ; neduh (DZ ex Moneta 282a)

Volucer

létavý, létající, okřídlený ; perutný, hbitý. rychlý ; vrtkavý, nestálý

Per se

sám od sebe

Deperdo

utratit, zničit, pozbýt, přijít o

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Morsum

kousek, kousíček