Dignum et iustum est

Význam: je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Další latinský slovník

Nuper

nedávno

Planus

rovný, plochý

Procumbo

chýlit se, klonit se

Velocitas

rychlost

Mercatura

obchod, obchodování

Iracundus

zlostný, popudlivý