Ad hunc modum

Význam: takto

Další latinský slovník

Custodes silvae

lesníci

An - an

či - či

Liquamen

ovocná šťáva, džus ; omáčka

Citra

před

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Misterium

(neklas. pro mysterium)