Cremona

Význam: Cremona

Další latinský slovník

Praecedo

předčit, předcházet

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Ineo

počít, začít, vejít

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Minime

ani v nejmenším, ani zbla

Apud praesentiam

před kým