Mos

Význam: zvyk

Další latinský slovník

Ago

jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Extraneus

cizí, přespolní

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit

Calliditas

zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost

Ecclesia malignantium

církev zlovolníků

Dalmatia Transmontana f.

Záhorská Dalmácie (srbská)