Absque

Význam: kromě, bez

Další latinský slovník

Tempestas

doba, chvíle, čas

Incolumis

bez úhony, bez ztrát, neporušený, nedotčený

Approbo

souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit

Hida

(střv. anglosas.) lán (MLLM ; dle angl. "hide" dohledáno v LL, že je to půda o rozloze 60-120 akrů)

Inferior

nižší

Multitudo

množství, veliký počet ; množství lidí, lid, dav, obyvatelstvo ; prostý lid, luza