Absque

Význam: kromě, bez

Další latinský slovník

Seorsum

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Pateo

rozprostírat se, být otevřen

Circinus

kružidlo, kružítko

Metior

vyměřit

Mons Guimari

Montwimers (tj. Mont-Aimé v Champagne, ale výklady jsou různé)