Absque

Význam: kromě, bez

Další latinský slovník

Modus

míra (nástroj i rozměr) ; takt, rytmus ; melodie, nápěv, píseň, harmonie ; míra, pravá míra, náležitá míra, uměřenost, umírněnost ; způsob ; pravidlo

Frumentum

obilí

Infans diei unius

jednodenní dítě

Vitiatio

zhanobení, zprznění

Verumtamen

ale přece, přece však, než aspoň

Ad

co do, hledíc k, co se týče čeho, pokud jde o co ; k, pro (o účelu) ; podle, na (o způsobu: podle taktu, na tento způsob) ; na, pro (o příčině: na sebemenší závan větru apod.) ; scribere ad aliquem psát komu