Audeo

Význam: být dychtivý, dychtit, mít chuť, chtít (i v běžném významu, ne jen dychtit po nebezpečném podniku apod.) ; odhodlat se, pokusit se ; mít odvahu, smělost, drzost ; osmělit se, pokusit se, nebát se, odvážit se, opovážit se

Další latinský slovník

Universus

všechen, celý

Defagito

unavit, vysílit, utrmácet

Genus

povaha, rod, druh

Divinus

boží, božský, svatý

Subtraho

odnímat, brát

Tantulus

tak malý, maličký, nepatrný