Abstersio

Význam: otření, utření, vytření, smývání

Další latinský slovník

Vota

jeptiška, řeholnice (dosl. "zaslíbená", rozuměj Bohu)

Excuso

omlouvat, ospravedlňovat ; uvádět co na omluvu, vymlouvat se na co, ospravedlňovat se ; zbavit se čeho, být zproštěn čeho, být ušetřen čeho

Cultus

vzdělávání

Maravi

Moravané

Generatio

rození, rasa, generace, plození, pokolení, vznik

Signo

(alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)