Abstersio

Význam: otření, utření, vytření, smývání

Další latinský slovník

Rationem reddo pro alqa re

skládat účty z čeho

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Fossa

příkop

Religiosus

řeholník, mnich

Deliberatio

úvaha (Pražák I, 167)