Agite penitentiam

Význam: čiňte pokání

Další latinský slovník

Per se

sám od sebe

Communiter

společně, zároveň ; obecně

Legumen

(MLLM nic)

Rector ecclesiarum

představený spravující kostely (např. biskup či opat)

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším