Canonizatio

Význam: svatořečení, kanonizace

Další latinský slovník

Aequo

vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Conferro

odevzdávat, skládat

Hiemo

přezimovat

Sino

dovolit, dopustit

Sentencia

smysl, myšlenka, obsah

Praesto

poblíž, po ruce