Canonizatio

Význam: svatořečení, kanonizace

Další latinský slovník

Iter facere

pochodovat, táhnout

Approbo

souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit

Occitania

(geogr.) Okcitánie (např. Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae..., 390)

Florens

vynikající, kvetoucí

Citra

před

Castigatus

očištěný