Actum

Význam: zápis, listina (v sg. zřídka)

Další latinský slovník

Contentus

natažený, napjatý ; úsilný, usilovný, horlivý ; silný, rázný, důrazný

Partim

částečně, dílem, zčásti ; někteří... (zatímco jiní...)

Clamor

křik

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Prenso

(viz prehenso)

Nec virgines festinantur

s provdáním dívek se nespěchá (Tacitus)