Artificium

Význam: dovednost, řemeslo, umění

Další latinský slovník

Reliquus

zbylý, zbývající ; budoucí ; ostatní

Quidquid

cokoli, všechno

Comendo

(viz commendo)

Bufo

ropucha ; želva ; šašek

Moravia

Morava (ve Střední Evropě) ; Morava (ve Skotsku, viz Nitze, Perlesvaus II, 97)

Impetum ferre

vydržet útok