Artificium

Význam: dovednost, řemeslo, umění

Další latinský slovník

Dies communis

všední den

Peto

zamířit

Iumentum

dobytek

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Impedio

poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit

Trabunia

Travunja (v Bosně)