Diffundo

Význam: rozlévat, vylévat, rozkládat

Další latinský slovník

Disidia

zahálka

Dominicella

slečna

Palus

bažina, bahno

Usura

(MLLM nic, jen složeniny)

Pagus

kraj, okres

Firmamentum caeli n.

nebeská klenba