Victus

Význam: pokrm, jídlo, život, živobytí, způsob života

Další latinský slovník

Deffinitivus

konečný, definitivní

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Inaccessibilis

nepřístupný

Atramentarium

kalamář

Necessarius

přítel, blízký

Dicto audiens

být poslušen