Cohors praetoria

Význam: stráž

Další latinský slovník

Nisi

kromě

Quemadmodum

jak, jakkoli

Salvo

spasit

Communio

opevnit, ohradit

Redimo

najmout, pronajmout, vykoupit

Iunctus

sousedící, spojený