Auinone

Význam: Avignonet

Další latinský slovník

Dies confessionis

třetí neděle postní

Circumdatus

obehnaný

Patrinus

kmotr

Littera

dopis

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)