Auinone

Význam: Avignonet

Další latinský slovník

Iudas

Jidáš

Pulvis

prach, prachový mrak

Persevero

vytrvat, neustat, dále dělat

Concilium

schůze

Septentrio

sever

Quini

po pěti