Condam

Význam: (neklas. pro quondam)

Další latinský slovník

Imprimis

především

Francigenum

francouzština

Navigatio

plavba

Adigo

přirážet, zatloukat, zarážet

Ad tempus

načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Quam

jak velice, jak málo