Antedictus

Význam: svrchu řečený, výše zmíněný, výše uvedený (např. Castanet 164)

Další latinský slovník

Alius sed non alienus

odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)

Merum

čisté víno, nemíšené víno, neředěné víno

Impedimentum

překážka

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Antea

předtím, dříve

Iesu

Ježíši (vok.)