Antedictus

Význam: svrchu řečený, výše zmíněný, výše uvedený (např. Castanet 164)

Další latinský slovník

Precipue

zvláště, obzvláště, především, nad jiné, zejména, hlavně

Natura loci

přírodní podmínky

Maritimus

mořský, při moři

Mare internum n.

Středozemní moře

Ambactus

služebník

Podensis

puyský, související s Le Puy