Incitatus

Význam: napálený, naštvaný, pohněvaný

Další latinský slovník

Rudis

syrový, surový, nezpracovaný ; hrubý, drsný, neumělý ; nezkušený, nevzdělaný, neznalý

Eulogia

dar, dárek (v šir. smyslu ; spec. pro dar biskupovi od kněze na znamení úcty a též pro dárek věřících biskupovi či arcijáhnovi u příležitosti synodu)

Scapulae

ramena ; lopatky, plece

Defessus

vysílený, unavený

Dissipo

roztrousit, rozmetat

Secreto

v ústraní, stranou, mezi čtyřma očima