Poena

Význam: trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Další latinský slovník

Praescriptum

předpis

Paco

utišit, uklidnit, usmířit

Arduena

Arduenský les

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Retentio

zadržení, zastavení

Infestis signis

připravený k boji