Aliquantulus

Význam: maličký

Další latinský slovník

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo

Propter

1. pro, kvůli (účelově, tak výslovně MLLM) ; 2. k, aby vyhledal (se slovesy posílání: "propter te" abych tě vyhledal, k tobě) ; 3. podle, ve shodě (výslovně MLLM, tak též niquinta 776 a tak i angl. a fr. překlad tohoto místa)

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Subsum

býti nablízku

Rursum

opět, znova