Reprehensio

Význam: výtka, pokárání

Další latinský slovník

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Deinceps

po sobě, za sebou ; po pořádku ; hned potom ; následující po sobě, následující za sebou v řadě

Moram interpono

zdržovat

Ut ... ita

čím ... tím

Opinionem habere

být proslulý

Etsi

ačkoliv