Quo consueverat intervallo

Význam: v obvyklých intervalech, v obvyklé vzdálenosti

Další latinský slovník

Bini

po dvou, dva

Venator

lovec

Continuo

řadit, spojovat

Member

úd

Tumor

nadutost, pýcha

Scampo

(MLLM ani Pražák nic)