Inter cetera

Význam: především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Další latinský slovník

De bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Una

společně

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Notandum

důležité

Peccatum mortale n.

smrtelný hřích

Temere

lehkovážně, slepě