Evenio

Význam: dopadnout, připadnout

Další latinský slovník

Yspania

Španělsko, Hispánie

Dominus Deus

Hospodin Bůh (Gn 2,4-9 atd., mnohokrát)

Circumstans

okolostojící

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Medius

prostřední, uprostřed

Obsidio

tíseň, obklíčení, uzavření