Confertus

Význam: stěsnaný, stlačený, hustý

Další latinský slovník

Os

obličej, tvář, ústa

Sufficienter

dostatečně

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný

Luxuriam complere

ukojit chtíč

Familiaris

přítel

Obiurgo

kárat, napomínat