Agricultura

Význam: zemědělství, hospodářství

Další latinský slovník

Res

stav

Obsessio

obležení, uzavření, obklíčení

Pedem referre

ustupovat, couvat

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Quocirca

pročež

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt