Adverto

Význam: obracet

Další latinský slovník

Tergum

záda, hřbet

Veho

vést, dovážet, táhnout

Hordaceus

ječný, ječmenný

Ius dicere

konat soudy

Furor

zběsilost, zuřivost, šílenství, zaslepení, delirium

Ille et idem

jeden a tentýž