Adverto

Význam: obracet

Další latinský slovník

Insideo

obsadit ; zakořenit, usadit se (kde) ; utkvět (v paměti) ; mít v držení, zaujímat

Abrenuntio

zříci se čeho (bludného názoru apod.)

Convaleo

uzdravit se

Papia

(Pražák nic.)

Pingo

věšet, pověsit, ověsit, ozdobit

Folratura

(Fournier I, 315)