Brutus

Význam: hloupý, těžkopádný, nerozumný, nejapný, blbý ; těžký, nehybný

Další latinský slovník

Moram interpono

zdržovat

Pl.

chladné podnebí

Frequens

v hojném počtu

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co

Maritimus

mořský, při moři

Hesdra

Ezdráš