Brutus

Význam: hloupý, těžkopádný, nerozumný, nejapný, blbý ; těžký, nehybný

Další latinský slovník

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost

Aevum

svět, tento svět, tento život, tento věk ; věčnost

Commemmoro

připomínat, vzpomínat

Vix

sotva, stěží, jen

Suadeo

doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení