Attribuo

Význam: přidělit

Další latinský slovník

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit

Haedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)

Rassa

Raška

Mane

ráno

Tuscia

Toskánsko