Attribuo

Význam: přidělit

Další latinský slovník

Mala mali

jablka z jabloně

Praerogativus

na prvním místě hlasující, přední

Crudens

(LMALB nic)

Excepto

(abl.) mimo koho, kromě koho

Nudo corpore pugnare

bojovat bez štítů

Armamentum

lodní výzbroj