Ballisto

Význam: střílet

Další latinský slovník

Reina

královna

Vergo

chýlit se, nachylovat se ; klonit se, sklánět se, chýlit se, nachylovat se, obracet se, směřovat ;

Insolitum est

je nezvyklé, je bezpříkladné

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Sacramento rogare

dáti přísahat, vyzvat k přísaze

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)