Factio

Význam: strana, spolek, rozkoly, různice

Další latinský slovník

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Sino

dovolit, dopustit

Perlego

prolétnout očima, pročíst

Maturesco

zrát, uzrát, dozrát

Lauterius

(nenal. nic)

Molo

mlíti