Paratus

Význam: připravený

Další latinský slovník

Maturo

spěchat

Secreto

v ústraní, stranou, mezi čtyřma očima

Alium

česnek

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Loci communes

obecné věty (zásady, principy, kategorie, poučky, myšlenky), schémata

Vasc? (Vascum

Gaskoňsko ("Gallus Vasco" in Ohler, Náb. poutě, 175 přel. "Francouz z Gaskoňska")