Littera

Význam: dopis

Další latinský slovník

Tegimentum

přikrývka, pokryvadlo, pokrývka

Quociens

kolikrát

Sive = seu

nebo jestliže, nebo kdyby, nebo

Inopia

nedostatek, nouze, chudoba

Dignitas

důstojnost

Absento

(trans.) vzdalovat ; (intrans.) být vzdálen ; (refl.) vzdalovat se, vzdálit se ; nedostavit se k soudu ; (absol. / ab alqa re) vzdálit se od církevního působiště