Impedio

Význam: poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit

Další latinský slovník

Celararium

sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Mare internum n.

Středozemní moře

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat

Secure

bezstarostně, klidně ; bez nebezpečí, bezpečně

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek

Neemia

Nehemjáš