Viator

Význam: pocestný

Další latinský slovník

Mitto

poslat, odeslat, propustit

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout

Super

(alqa re) o čem

In veritate

vpravdě, ve skutečnosti