Abatissa

Význam: abatyše

Další latinský slovník

Corona

věnec ; věnec zdi ; kruh posluchačů ; kruh vojska svírajícího město ; koruna ; tonzura ; souhvězdí Koruna ; růženec (zřejmě ; nalezeno sousloví dicare coronam v souvislosti s uložením pokání)

Serblia

Srbsko

Pio

očišťovat (nábožensky), usmiřovat, zažehnávat, odčiňovat, napravovat ; odvracet ; usmiřovat, konejšit, naklonit si, uctívat

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Colonia

osada, osadníci

Somnus

spánek, sen