Attingo

Význam: dotýkat se, sahat

Další latinský slovník

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout

Reprehensio

výtka, pokárání

Aliter

jinak

Confine

hranice

Francigenum

francouzština

Religio

náboženství