Babtisma

Význam: křest (obvyklejší tvar baptisma, takto např. Durand)

Další latinský slovník

Ignoranter

nevědomě, neznale, bez znalosti věci

Cavallarius

maršálek

Quisquam

někdo

Gemitus

lkaní, sténání, nářek

Divisor

oddělovatel ; dělitel (mat.) ; rozdělovatel (např. pozemků, peněz) ; rozhodčí (při rozdělování majetku) ; náhončí, rozdělovatel peněz (před volbami k podplácení voličů) ; správce a rozdělovatel kanovnických prebend ; rozdělovatel vytěžené rudy

Profectio

odchod